W Krzemieńcu może pojawić się ośrodek rehabilitacyjny

 

W Krzemieńcu może pojawić się ośrodek rehabilitacyjny

Szanowni Państwo,
Mamy szczególną radość, że w dniu 5 maja – Europejskim Dniu Walki Przeciwko Dyskryminacji i o Równouprawnienie Osób Niepełnosprawnych, możemy przekazać informację niosącą nadzieję.
Jest to nadzieja dla dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z Zamojszczyzny, a jednocześnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z Krzemieńca, na Ukrainie.
Stowarzyszenie „Krok za krokiem” otrzymało długo wyczekiwaną decyzję o przyznaniu 1 950 000,00 euro dofinansowania na realizację projektu „Pogranicze równych szans” (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina), którego głównym celem jest budowa domu stałego pobytu (II etap Rodzinnego Domu na ul. Kresowej 24) oraz ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Krzemieńcu (pierwszego w tym regionie Wołynia, na Ukrainie), wyposażenie obu placówek, a także szkolenia przygotowujące ich personel do specyficznej i specjalistycznej pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Dla Stowarzyszenia – jako lidera Projektu jest to ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe pozyskane z programu (o 22% mniejsze dofinansowanie niż wnioskowane przy jednoczesnym wzroście cen materiałów i usług budowlanych o około 30-40% w porównaniu do wycen z kosztorysów z roku 2017) oraz okres pandemii.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy, jeśli uzyskamy odpowiednie dokumenty i pozwolenia oraz niezbędne brakujące środki finansowe, mamy szansę rozpocząć obie budowy.
Partnerem Projektu jest ukraińskie Stowarzyszenie „Zorza Nadziei”.