O partnerze

 

ГО „Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів „Зоря надії”
(Stowarzyszenie rodziców dzieci z niepełnosprawnością i ich przyjaciół „Gwiazda Nadziei”

ГО „Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів „Зоря надії”(Stowarzyszenie rodziców dzieci z niepełnosprawnością i ich przyjaciół „Gwiazda Nadziei”

 

https://www.facebook.com/groups/zornad

Stowarzyszenie powstało w 2010 z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością
z Krzemieńca na Ukrainie. W 2015 Stowarzyszenie uzyskała osobowość prawną i przystąpiło do realizacji najważniejszego celu czyli powstania pierwszego w regionie ośrodka edukacyjno – rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie od początku szukało wsparcia wśród organizacji z Polski i w taki sposób nawiązało kontakt z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, która to organizacja wskazała Stowarzyszenie „Krok za krokiem” jako potencjalnego partnera. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2016 r. a jej najważniejszym osiągnięciem jest realizowany właśnie wspólny projekt „Pogranicze Równych Szans”.

Stowarzyszenie „Gwiazda Nadziei” już teraz realizuje działania w zakresie edukacji i terapii w zaadoptowanym do tego celu ośrodku tymczasowym w Krzemieńcu. Ze wsparcia korzysta obecnie ok 60 osób z niepełnosprawnościami, z terenu Krzemieńca, Poczajewa, Szumska, Łanowiec.