O nas

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 1990 roku, która zrzesza osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i przyjaciół.

Prowadzimy unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność 
w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością, a w szczególności mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zgodnie z naszą misją, tworzymy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia w celu wyrównywania szans dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnościami.

 

Ufając wiedzy i doświadczeniu wybitnej lekarki dr Zofii Kułakowskiej, Stowarzyszenie zdecydowało o wyborze Kierowanego Nauczania (ConductiveEducation) jako wiodącej metody wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu. Autorem metody Kierowanego Nauczania był węgierski lekarz i nauczyciel, AndrásPető (1893-1967). Słuszność tego wyboru potwierdziły badania nad plastycznością mózgu i wiedza z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii, etc., a od początku XXI wieku koncepcja modelu biopsychospołecznego niepełnosprawności, leżącego u podstaw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Pracownicy Stowarzyszenia mieli szansę uzyskać podstawową wiedzę z zakresu Kierowanego Nauczania od specjalistów belgijskich w Centrum Reedukacji „La Famille” w Brukseli, angielskich w PercyHedley Foundation w Newcastle (a także w Craighalbert Centrum w Szkocji i NICE w Birmingham) i węgierskich z Centrum MOIRA z Budapesztu, a następnie z Instytutu Pető. Pracownicy Stowarzyszenia – nie ustając w swoim doskonaleniu zawodowym – rozpoczęli organizację szkoleń (wykładów i warsztatów) dla zainteresowanych osób z całej Polski. System Kierowanego Nauczania był promowany na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, których organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem byli przedstawiciele Stowarzyszenia. Powstało ponad 30 publikacji, w tym filmy instruktażowe.

 

Naszym celem jest uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny. Zgodnie z przyjętą przez Rząd Strategią na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe działania na rzecz niezależnego życia. Ze struktur Stowarzyszenia został wydzielony Kompleks Wspomaganego Mieszkalnictwa. Organizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej dla rodziców opiekunów nadano najwyższy priorytet.