Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu

Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu

25 marca 2023 r. w Zamościu odbyła się uroczystość poświęcenia otwartego już Kompleksu Wspomaganego Mieszkalnictwa "Rodzinny Dom", a w Krzemieńcu na terenie budowy Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci z Niepełnosprawnością zostały wznowione prace przerwane z...

NASZ NOWY BUS

NASZ NOWY BUS

W ramach realizacji projektu "Pogranicze równych szans" dofinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie...

Treningi w „RODZINNYM DOMU”

Treningi w „RODZINNYM DOMU”

Mieszkańcy Rodzinnego Domu swój czas wolny spędzają bardzo aktywnie. Trenerzy mobilności oferują im udział w zajęciach ruchowych w każdą sobotę i niedzielę: Treningi w „RODZINNYM DOMU” - Kompleksie Mieszkalnictwa Wspomaganego realizowane są w ramach projektu pn.:...

Treningi w „RODZINNYM DOMU”

Treningi w „RODZINNYM DOMU”

Mieszkańcy Rodzinnego Domu swój czas wolny spędzają bardzo aktywnie. Trenerzy mobilności oferują im udział w zajęciach ruchowych w każdą sobotę i niedzielę: Treningi w „RODZINNYM DOMU” - Kompleksie Mieszkalnictwa Wspomaganego realizowane są w ramach projektu pn.:...

Pierwsze Kolędowanie

Pierwsze Kolędowanie

5 stycznia 2023 r. w naszym Rodzinnym Domu odbyło się Pierwsze Kolędowanie z udziałem zaproszonych osób z niepełnosprawnościami zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Dzięki wparciu ks. Karola Jędruszczaka i oprawie muzycznej naszych gości - Diany Sawickiej, Aleksandry...

Pierwsze Kolędowanie

Pierwsze Kolędowanie

5 stycznia 2023 r. w naszym Rodzinnym Domu odbyło się Pierwsze Kolędowanie z udziałem zaproszonych osób z niepełnosprawnościami zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Dzięki wparciu ks. Karola Jędruszczaka i oprawie muzycznej naszych gości - Diany Sawickiej, Aleksandry...

Wieczór Dobroczynności

Wieczór Dobroczynności

Wieczór Dobroczynności zorganizowany 16.12.2022 r. na terenie Kompleksu Mieszkalnictwa Wspomaganego powstałego w Zamościu w ramach naszego projektu był okazją do nawiązania znajomości pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych z obwodu tarnopolskiego i województwa...

Mieszkańcy Rodzinnego Domu już się zadomowili!

Mieszkańcy Rodzinnego Domu już się zadomowili!

Mieszkańcy Rodzinnego Domu już się zadomowili! Przy wsparciu trenerów mieszkalnictwa, regularnie i z uśmiechem na ustach uczestniczą w treningach kulinarnych i porządkowych 👏 Treningi realizowane są w ramach projektu pn.: „Zamojski System - przez wsparcie do...