Briefing prasowy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

2 grudnia 2022 r., w Kompleksie Wspomaganego Mieszkalnictwa „Rodziny Dom” przy ul. Kresowej 24 w Zamościu, odbył się briefing prasowy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie pt. „W samo południe – o bilansie barier i ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami
w Zamościu” poprowadzili wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. W briefingu, poza mediami, wzięły udział: Pani Prezydent Anna Antos i Pani Grażyna Kot z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu, które podsumowały działania Miasta Zamościa i lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Przedstawiciele mediów i władz lokalnych zwiedzili także działający od miesiąca kompleks mieszkalnictwa wspomaganego.