Treningi w „RODZINNYM DOMU”

Mieszkańcy Rodzinnego Domu swój czas wolny spędzają bardzo aktywnie. Trenerzy mobilności oferują im udział w zajęciach ruchowych w każdą sobotę i niedzielę:
Treningi w „RODZINNYM DOMU” – Kompleksie Mieszkalnictwa Wspomaganego realizowane są w ramach projektu pn.: „Zamojski System – przez wsparcie do niezależności”. Projekt dofinansowany jest przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.