NASZ NOWY BUS

W ramach realizacji projektu „Pogranicze równych szans” dofinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie zakupiło busa dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością. 8-osobowy bus będzie dowoził do ośrodków wsparcia dziennego mieszkańców Kompleksu Wspomaganego Mieszkalnictwa przy ul. Kresowej 24 w Zamościu, co zwiększy ich mobilność i umożliwi aktywizację społeczno-zawodową.