Aktywność Mieszkańców

Mieszkańcy Kompleksu Mieszkalnictwa Wspomaganego są bardzo aktywni.
Nawet w wolnym czasie korzystają z różnorodnych form terapii ruchowej.