Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu

25 marca 2023 r. w Zamościu odbyła się uroczystość poświęcenia otwartego już Kompleksu Wspomaganego Mieszkalnictwa „Rodzinny Dom”, a w Krzemieńcu na terenie budowy Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci z Niepełnosprawnością zostały wznowione prace przerwane z chwilą wybuchu wojny.
Działamy i budujemy w ramach naszego projektu Pogranicze Równych Szans w partnerstwie polsko- ukraińskim!
Poniżej link zamieszony przez naszego Partnera z Krzemieńca: