Już od sześciu miesięcy trwa II etap budowy „Rodzinnego Domu” w Zamościu.

Już od sześciu miesięcy trwa II etap budowy „Rodzinnego Domu” w Zamościu. Prezentujmy Państwu jak dynamicznie zmieniała się sytuacja na budowie.  Roboty budowlane realizowane są w ramach projektu „Pogranicze Równych Szans” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020”.