Kolejny projekt podpisany w Programie!

 

Kolejny projekt podpisany w Programie!

4 lipca Stowarzyszenie ′′ Krok po kroku ′′ na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom z Zamościa (Polska) podpisało umowę dotacji na realizację projektu ′′ Kres równych szans ′′ (akronim: BEC). To wspólna inicjatywa ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych, Ich Rodziców i Przyjaciół – ′′ Świt nadziei ′′ z Kremenetów (Ukraina). Projekt BEC pomoże niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym.
Szczegóły – na stronie programu: https://pbu2020.eu/en/news/1608