pierwsze ze spotkań dotyczące modyfikacji do uwarunkowań

3 lutego 2021 r. odbyliśmy pierwsze ze spotkań dotyczące modyfikacji do uwarunkowań ukraińskich modelu zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Program, nad którym pracujemy w ramach realizacji projektu chcemy przetestować w warunkach akademickich. Udało nam się nawiązać współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Tarnopolu. Pani Maria Król- Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu i Pan Bogdan Buyak- rektor uczelni z Tarnopola uzgodnili plan dalszych działań.