Przekazanie placu budowy firmie Lidertech z Chełma

Rozpoczynamy… plac budowy przekazany firmie Lidertech z Chełma, już za chwilę rozpoczną się prace budowlane.