Robocze spotkanie realizatorów naszego projektu z jego ukraińskimi interesariuszami.

Dziś w Krzemieńcu na Ukrainie odbyło się robocze spotkanie realizatorów naszego projektu z jego ukraińskimi interesariuszami. Polsko-ukraiński zespół przedstawił założenia projektu przedstawicielom administracji z rejonu krzemienieckiego i zainteresowanym rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Ze względu na stan epidemii wykorzystaliśmy aplikację do wideokonferencji.