Rozpoczyna się druga inwestycja, realizowana w ramach projektu „Pogranicze Równych Szans”

Rozpoczyna się druga inwestycja, realizowana w ramach projektu „Pogranicze Równych Szans”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej „Polska -Białoruś – Ukraina. W Krzemieńcu na Ukrainie, mieście, w którym urodził się Juliusz Słowacki, rozpoczyna się budowa, pierwszego w tym regionie Centrum dla Dzieci z Niepełnosprawnościami.