Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu

Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu

Wznowienie budowy ośrodka w Krzemieńcu 25 marca 2023 r. w Zamościu odbyła się uroczystość poświęcenia otwartego już Kompleksu Wspomaganego Mieszkalnictwa „Rodzinny Dom”, a w Krzemieńcu na terenie budowy Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci z...
NASZ NOWY BUS

NASZ NOWY BUS

NASZ NOWY BUS W ramach realizacji projektu „Pogranicze równych szans” dofinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...